arbeidsledighetsforsikring-bilde
Kommersiell Markedsføring

Arbeidsledighetsforsikring

Trenger du arbeidsledighetsforsikring? Forespørselen har eksplodert den siste tiden, og det er svært få forsikringsselskaper som tilbyr dette. Vi har funnet frem selskapene som tilbyr arbeidsledighetsforsikring, men det er ikke alle som er kvalifisert til denne type forsikring. Under har vi funnet frem alt av informasjon som kan være av interesse, slik at du slipper å finne frem dette selv.Hvem tilbyr arbeidsledighetsforsikring?

Det er ytterst få forsikringsselskaper som tilbyr arbeidsledighetsforsikring, og hos de fleste stilles det en rekke krav for å oppnå en slik forsikring. Vi regner med at i løpet av kort tid vil dette endre seg og flere forsikringsselskaper vil kunne tilby ren arbeidsledighetsforsikring, men inntil videre må man nøye seg med alternativene.

Disse selskapene tilbyr for øyeblikket arbeidsledighetsforsikring:

 • Betalingsforsikring/Forsikring av lån (Nordea)
 • LOfavør Betalingsforsikring boliglån (SpareBank 1)
 • NITO Inntektssikring (Gjensidige)
 • Tekna Inntektssikring (Gjensidige)
 • SAFE Arbeidsledighetsforsikring (Gjensidige)
 • Lederne Arbeidsledighetsforsikring (Bafo)

Merk at pengene du mottar regnes som skattbar inntekt.

Desverre tilbyr ikke If eller Storebrand arbeidsledighetsforsikring for øyeblikket. Les mer om selskapene og deres arbeidsledighetsforsikring under:

Betalingsforsikring/Forsikring av lån (Nordea)

Dette alternativet passer for deg med boliglån hos Nordea, og ønsker en trygghet dersom det skulle oppstå en inntektsreduksjon ved sykdom eller arbeidsløshet.

Arbeidsledighetsforsikringen vil dekke 5000, 7500 eller 10000 kroner månedlig, og varer i inntil 12 måneder per tilfelle. Denne forsikringen er først og fremst ment for å brukes til å dekke boliglånet.

Krav:

 • Boliglån hos Nordea
 • 18-62 år (gjelder til 65 år)
 • Bosatt i Norge og Registrert i folkeregisteret
 • Medlem i Norsk folketrygd (eller tilsvarende svensk/dansk)
 • Fast ansatt/selvstendig næringsdrivende min 16 timer i uken

Les mer om forsikringen her.LOfavør Betalingsforsikring boliglån (SpareBank 1)

Dette er også en arbeidsledighetsforsikring fra SpareBank 1, men forsikringen gjelder dersom du har boliglån i hvilken som helst bank og dekker inntil 12 måneder per tilfelle (36 måneder i forsikringstiden).

Forsikringen er aktuell for alle som er medlemmer av LOfavør og ønsker dekning ved ufrivillig arbeidsledighet eller permittering i mer enn 30 dager.

Krav:

 • 18-60 år
 • Boliglånet kan være i hvilken som helst bank
 • Fullt arbeidsfør (mottar ikke sykepenger, attføringer eller lignende)
 • Fast ansatt i minimum 6 måneder, samt jobbet minst 16 timer i uken

Les mer om forsikringen via LOfavør her.


NITO Inntektssikring (Gjensidige)

Denne arbeidsledighetsforsikringen gjelder er aktuell for alle NITO-medlemmer, og dekker 4000, 7000 eller 10000 kroner per måned.

Krav:

 • NITO-medlem
 • 23-54 år (dekker frem til 60 år)
 • Medlem av Norsk folketrygd og ha rett til dagpenger fra NAV
 • Fast bosted i Norge (sammenhengende i minst 6 måneder)
 • Fast ansatt med minimum 30 timer per uke (i minimum 6 måneder)

Les mer om NITO arbeidsledighetsforsikring her.


Tekna Inntektssikring (Gjensidige)

Samme som NITO-forsikrigen, men krever medlemskap i Tekna i stedet for NITO. Sikrer deg ved abriedsløshet, sykefravær og permittering. Arbeidsledighetsforsikringen betaler 4000, 7000 eller 10000 kroner per måned i inntil 12 måneder per tilfelle (maksimum 36 måneder).

Krav:

 • Tekna-medlem
 • 23-54 år (dekker frem til 60 år)
 • Medlem av Norsk folketrygd og ha rett til dagpenger fra NAV
 • Fast bosted i Norge (sammenhengende i minst 6 måneder)
 • Fast ansatt med minimum 30 timer per uke (i minimum 6 måneder)

Les mer om Tekna arbeidsledighetsforsikring her.


Lederne Arbeidsledighetsforsikring (Bafo)

Lederne er en ny aktør med arbeidsledighetsforsikring. De reklamerer selv med "svært konkurransedyktige priser og betingelser", og forsikringen dekker 5000, 7000, 10000 eller 13000 kroner ved arbeidsledighet og/eller sykemelding til sine Lederne-medlemmer.

Krav:

 • Medlem av Lederne (Lederne medlem)
 • 18-65 år tegningsalder (gjelder til og med 67 år)
 • Medlem av Norsk folketrygd, fast bosted i Norge samt registrert i folkeregisteret
 • Arbeidsfør og fast ansatt med minimum 16 timer i uken

Les mer om Lederne arbeidsledighetsforsikring.


SAFE Arbeidsledighetsforsikring (Gjensidige)

SAFE arbeidsledighetsforsikring er en forsikring som passer alle SAFE-medlemmer. Forsikringen dekker 4000, 7000, 10000 eller 13500 kroner per måned, og dekningsmulighetene er sykdom, arbeidsløshet eller begge.

Merk at forsikringen ikke lanseres før 1. mars 2016.

Krav:

 • SAFE-medlem
 • 23-54 år (dekker frem til 60 år)
 • Medlem av Norsk folketrygd og ha rett til dagpenger fra NAV
 • Fast bosted i Norge (sammenhengende i minst 6 måneder)
 • Fast ansatt med minimum 30 timer per uke (i minimum 6 måneder)

Les mer om SAFE arbeidsledighetsforsikring.