Personvernerklæring

Personvern og vilkår for bruk

Webnova AS er ansvarlig for innholdet på Forbrukernet.com. Republisering av innhold er ikke tillatt med mindre skriftlig samtykke er gitt. Ved å bruke denne nettsiden samtykker du til vilkårene som er beskrevet på denne siden. Les videre om personvern, informasjonskapsler og vilkår for bruk under.

1. Innledning

Vi i Forbrukernet tar personvern på alvor og behandler dine personopplysninger på en forsvarlig og trygg måte. Nettstedet https://forbrukernet.com/ drives av Webnova AS, som er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger og informere om hvordan vi behandler disse dataene i våre systemer.

1.1 Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsnummer er eksempler på personopplysninger. Andre eksempler på personopplysninger er blant annet: IP-adresser, bilder hvor personer kan gjenkjennes, lydopptak, biometri, registreringsnummer for biler, og atferdsmønstre. Les mer om personopplysninger hos Datatilsynet.

1.2 Behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger vil ifølge personopplysningsloven si enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter. Webnova AS behandler personopplysninger i henhold til norsk lovgivning og deler ikke informasjonen med andre enn det du har gitt samtykke til.

2. Opplysninger vi samler inn

Når du bruker nettsiden vår samler vi inn følgende opplysninger:

  • For å besvare henvendelser som kommer inn til oss via e-post og kontaktskjema er vi avhengige av å lagre e-postadresse, navn og annen eventuell informasjon som er angitt henvendelsen. Denne informasjonen er kun tilgjengelig av ansatte i Webnova AS, og deles ikke med andre tredjeparter.

Forbrukernet er en nettside som videreformidler henvendelser til eksterne leverandører. Vi har ikke tilgang til informasjonen du fyller ut i disse eksterne skjemaene du finner på Forbrukernet, med unntakt av vårt eget kontaktskjema. Skjemaene sender informasjonen direkte til leverandørene, uten at dette lagres i vår egen database. Leverandørene er selv ansvarlige for sin innsamling, bruk og lagring av dine personopplysninger.

3. Dine rettigheter

  • Innsyn - Du har rett til innsyn i personopplysninger som gjelder deg. Dette vil si rett til å få vite hvilke personopplysninger vi har om deg, samt få utlevert en kopi av disse opplysningene.
  • Korrigering - Du har rett til å få opplysningene rettet dersom disse viser seg å være feil eller mangelfulle.
  • Sletting - Du har rett til å få dine personopplysninger slettet fra våre systemer, med mindre det foreligger et særskilt lovgrunnlag for fortsatt behandling av personopplysningene.
  • Begrensning/Reservasjon - Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke til databehandling og begrese eller reservere deg mot databehandling.
  • Klage - Du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger om deg inn til tilsynsmyndigheten (Datatilsynet). Vi ber likevel om at du kontakter oss før du eventuelt sender inn en klage.
  • Overføring - Du har rett til å få de dataene som er lagret om deg overført.

I tilfellene der våre leverandører opptrer som behandlingsansvarlig, må du ta kontakt med dem direkte dersom du har spørsmål eller vil utøve dine rettigheter. Hvis du ønsker å benytte deg av rettighetene du har i forbindelse med personvernreglene, kan du ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema.

4. Deling i sosiale medier

Det er mulig å dele artikler fra nettsiden vår i sosiale medier (Facebook, Twitter, Google+, og flere). Videre håndtering av data som blir delt i sosiale medier, blir regulert av din avtale med det aktuelle mediet.

5. Spørsmål og innsyn

Om du skulle ha spørsmål til denne erklæringen eller om du ønsker innsyn i dine egne personopplysninger, kan du kontakte oss via vårt kontaktskjema

Personvernserklæring sist oppdatert: 23.11.2021