Vilkår for bruk

Vilkår for bruk av Forbrukernet.com

Les disse vilkårene nøye før du benytter forbrukernet.com

Ved å besøke forbrukernet.com, fra nå av kalt nettstedet, godtar du å være bundet av disse vilkårene for bruk, og godtar at du selv er ansvarlig for å overholde norsk lovgivning. Dersom du er uenig med noen av disse vilkårene for bruk, har du ikke tillatelse til å benytte dette nettstedet, og vi ber deg om å forlate nettstedet umiddelbart.

Alt innhold på nettstedet er beskyttet av åndsverksloven, og du har ikke lov til å kopiere, låne, benytte eller redigere innholdet i eget arbeid uten skriftlig tillatelse fra nettstedets eiere.

Det gis tillatelse til å midlertidig laste ned en kopi av materialet på nettstedet for personlig og ikke-kommersiell visning. Dette er en innvilgelse av lisens, ikke en overføring av eierskap, og under denne lisensen kan du ikke:

  • Lage kopier av eller modifisere materialet
  • Bruke materialet til kommersiell eller ikke-kommersiell offentlig visning
  • Bruke materialet til kommersielle formål
  • Fjerne proprietære notasjoner fra materialer på nettstedet
  • Dekompilere, eller forsøke å dekompilere, programvare som finnes på nettstedet
  • Speile innholdet til en annen tjener («server» på engelsk)
  • Overføre nettsidens innhold til en annen person

Denne lisensen opphører automatisk dersom du bryter noen av disse restriksjonene.

Innholdet på nettstedet leveres «slik som det er» og det gis ingen garantier, underforstått eller uttrykt. Vi fraskriver oss herved fra alle andre garantier, inkludert, men ikke begrenset til, betingelser eller garantier for egnethet for bestemte formål, salgbarhet eller ikke-krenkelse av immaterielle eller andre brudd på rettigheter. Under ingen omstendigheter skal nettstedet, eller dets samarbeidspartnere, være ansvarlig for eventuelle skader, inkludert, men ikke begrenset til, skader for tap av data eller fortjeneste, eller på grunn av driftsavbrudd, som følge av bruk eller manglende evne til å bruke innhold på nettstedet

Vi gjør oppmerksom på at materialet som blir vist på nettstedet kan inneholde typografiske, tekniske, fotografiske eller andre feil. Det garanteres ikke at noe av innholdet på nettstedet er fullstendig, oppdatert eller nøyaktig. Vi har rett til å gjøre endringer i alt av innhold på nettstedet uten varsel til enhver tid, og vi har ingen forpliktelse til å oppdatere innholdet, eller holde innholdet oppdatert, på nettstedet.

Vi har ikke gjennomgått andre eksterne nettsider og områder som er eller har knyttet, linket eller referert til forbrukernet.com, og står ikke ansvarlige for innholdet på disse nettsidene. Bruk av disse nettsidene er på brukerens egen risiko.

Vi gjør oppmerksom på at forbrukernet.com er en selvstendig tredjepart, og må ikke forveksles med andre tjenester og nettsider.

Forbrukernet.com kan revidere disse vilkårene for bruk uten varsel til enhver tid. Ved å besøke forbrukernet.com godtar du å være bundet av den gjeldende versjonen av disse vilkårene for bruk.