forsikringsselskap-test-bilde
Kommersiell Markedsføring

Beste forsikringsselskap 2015

Forbrukernet kårer årets beste forsikringsselskap. Det finnes et hav av forskjellige selskap innen forsikring, men hvem er egentlig best? Ta i bruk anbudstjenesten under så mottar du de beste tilbudene fra forsikringsmarkedet, helt gratis og uforpliktende. Ett eneste skjema er alt du trenger å fylle ut, så gjør vi resten av jobben for deg. Les vår test av forsikringsselskaper for å gjøre valget enklere.


Fyll ut skjema!

Test av forsikringsselskap

Vi har tatt for oss de største aktørene på forsikringsmarkedet i Norge. For å kåre årets vinner har vi tatt i bruk 3 forskjellige kilder:

Les vår test, så blir kanskje valget ditt enklere.


Sammenligning fra Norsk Familieøkonomi

I denne sammenligningen har Norsk Familieøkonomi tatt for seg 4 forskjellige fiktive scenarier som ble sendt inn til forsikringsselskapene:


Familie på 4 som bor i Oslo

Familie på 4 som bor i Voss

Par på 55 år som bor i Oslo

Par på 55 år som bor i Kongsberg


Testen gikk ut på å sende inn en beskrivelse av en bosituasjon til de største forsikringsselskapene for så å sammenligne pristilbudene som ble gitt. Resultatet ble store prisforskjeller, der den største forskjell, mellom billigste og dyreste forsikringsselskap, var på hele 8723 kr.


Største prisforskjell

I sammenligningen ble det vist at for et par i Oslo, med innboforsikring, fritidsbolig og 2 biler, ble forsikringskostnaden 27519 kr hos Tryg, mens samme situasjon kom på 18 796 kr hos Nemi.

Det er viktig å merke seg at selv om prisen er bedre, så betyr det ikke nødvendigvis at forsikringsselskapet er et bedre valg. Det er stor variasjon i forsikringens dekning, selv om den har samme navn. Dette varierer fra selskap til selskap.


Dyreste forsikringsselskap

Fra testen til Norsk Familieøkonomi ble det vist at SpareBank 1 hadde de sammenlagt dyreste tilbudene på forsikringen. Det var derimot Codan som kom dårligst ut for familien i Oslo, mens DNB var dårligst for familien i Voss. For paret i Oslo var det Tryg som kom med det dyreste tilbudet, mens Gjensidige hadde det dyreste for paret i Kongsberg.


Snittet på pristilbudene

Vi regnet ut gjennomsnittet på pristilbudene som ble mottatt (fra høy til lav):


SpareBank 1: 20676 kr

Codan: 20600 kr

DNB: 19598 kr

Gjensidige: 19291 kr

Tryg: 18965 kr

If: 18756 kr

Eika: 18511 kr

Storebrand: 18193 kr

Nemi: 17960 kr

Vardia: 17178 kr

Frende: 17076 kr


Snittmessig er det stor variasjon fra dyreste til billigste forsikring. Vi ser samtidig tegn til at jo større forsikringsselskapet er, desto dyrere er det.


Norsk Kundebarometer - Bransjeresultater 2015

Norsk Kundebarometer tilbyr en årlig liste med resultater fra forskjellige bransjer. Disse resultatene hentes inn i form av spørreundersøkelser, der folk blir spurt om tilfredshet og lojalitet ved et gitt selskap. Tilfredshet vil si hvor fornøyd personen er med selskapet, mens lojalitet vil si hvor sannsynlig det er at personen fortsetter å være kunde av selskapet.


Her har Norsk Kundebarometer valgt å splitte forsikringsselskapene inn i 2 kategorier: beste livsforsikring og beste skadeforsikring (bilforsikring).


Beste livsforsikring

Her er det Gjensidige som topper listen, noe som kanskje ikke er så rart da de har den største markedsandelen i Norge (25.1 % av alle forsikringskunder).


Tilfredshet


Hvor fornøyde er kundene? På tilfredshet har Gjensidige toppet listen med 76.6 poeng, rett over SpareBank 1 med sine 72.3 poeng. Dette skiller seg med 7.9 fra første- til femteplass på listen, eller 11.5 %.

De mest fornøyde kundene tilhører altså Gjensidige, SpareBank 1 og Tryg.


Lojalitet


Hvor sannsynlig er det at kunden opprettholder sitt kundeforhold til selskapet? Her stikker også Gjensidige av med seieren på 82.8 poeng, men kun med 0.1 poeng over SpareBank 1 som tar andreplassen. Fra listen ser vi at kunder av Gjensidige, SpareBank 1 og Storebrand har størst sannsynlighet for å opprettholde sitt kundeforhold.

Lojaliteten gjenspeiler altså ikke tilfredsheten for alle kunder. Det vises at mange kunder gir høyere poeng på lojalitet enn tilfredshet.


Beste skadeforsikring (bilforsikring)

I denne testen er det forsikringsselskapet If som stikker av med en seier på 78.8 poeng på tilfredshet, mens Gjensidige vinner på lojalitet med 84.3 poeng. If vinner med 1 poeng på tilfredshet, mens Gjensidige vinner med 7.2 poeng på lojalitet.


Tilfredshet


De mest fornøyde kundene tilhører i denne testen If, Gjensidige og Eika. Poengene er hhv. 78.8, 77.8 og 76.1.


Lojalitet


Lojaliteten gjenspeiler ikke tilfredsheten. Her er det SpareBank 1, Gjensidige og Eika som vinner, med hhv. 84.9, 84.3 og 82.4 poeng. Dette viser igjen tegn til at mange kunder gir høyere poeng på lojalitet enn tilfredshet.

TV2 Hjelper Deg - Finansportalen

Finansportalen er en offentlig tjeneste fra Forbrukerrådet som kan benyttes til å sammenligne vilkår og priser på bank, investering og forsikring.


Fra artikkelen på nettsiden til TV2 Hjelper Deg informeres det om hvor viktig det er å få med seg vilkårene ved bestilling av forsikring. Det finnes en rekke eksempler på hendelser der forbrukerne ikke har fått støtte fra forsikringsselskapet grunnet diverse årsaker som ligger gjemt lenger inn i vilkårene til avtalen.

Her i Forbrukernet anbefaler vi at du velger et forsikringsselskap som kommer godt ut på Norsk Kundebarometer, eller i hvert fall velger et av de større selskapene, da disse er mer stabile.


Konklusjon

Hvem skal jeg velge?

Etter en grundig analyse av våre 3 kilder kom vi frem til at ingen er en soleklar vinner av tittelen Beste Forsikringsselskap 2015. Dette fordi det er stor variasjon innenfor de ulike forsikringstypene: noen har bedre skadeforsikring mens andre har bedre husforsikring. I tillegg er det veldig stor variasjon i forsikringens vilkår: noen som tilbyr billig forsikring har kanskje dårligere vilkår.

Det er også vanskelig å rangere forsikringsselskap basert på pris, da dekningen ofte varierer hos de forskjellige. I tillegg tilbys en rekke samlerabatter og andre rabatter som gjør at tilbudene blir betraktelig billigere. Alt dette er vanskelig å få med i en sammenligning.


Er du i tvil? Prøv vår anbefalte anbudstjeneste, da mottar du forsikringstilbudene du trenger. Fyll ut ett enkelt skjema, så sender vi det videre til forsikringsselskapene slik at de kan konkurrere om deg som kunde. Bruk kunnskapen fra denne testen til å gjøre valget ditt enklere.